Våre tjenester til privatmarkedet

Bolig

 • Service
 • Nybygg
 • Belysning
 • Varme
 • Styringssystemer
 • xComfort
 • Tele/datanettverk
 • Innbrudd- og brannalarm
 • El-bil lading

El-sjekk

El-sjekk er en kontroll for å avdekke feil og mangler på anlegget i private boliger. Vi har flere Nemko-sertifiserte kontrollører. Du kan da oppnå rabatter hos ditt forsikringsselskap etter en utbedring.

Enøk

 • Varmestyring
 • Lysstyring
 • Effektregulering
 • LED belysning
 • Bytte til energibesparende lyskilder

Våre tjenester til bedriftsmarkedet

Sterkstrøm

 • Butikker
 • Automasjon
 • El-bil ladestasjoner
 • Ventilasjon
 • Styringssystemer

Internkontroll

Alle viksomheter omfattes av internkontroll forskriften. Dette skal heve sikkerheten, forhindre driftstans, ulykker og brann. Vi tar oss av hele prosessen.

Svakstrøm

 • Brannvarslingsanlegg
 • Nød- og ledelysanlegg
 • Innbruddsalarm
 • Adgangskontroll
 • ITV-anlegg
 • Data/tele/nettverk